Wetten in formele zin en wetten in materiële zin

Wetten in formele zin

Bij een wet in formele zin is sprake van een gezamenlijk besluit van de regering en de Staten-Generaal (Tweede en Eerste kamer).

Wetten in materiële zin

Ieder algemeen verbindend voorschrift ongeacht zijn herkomst. Algemene regels van een bevoegd overheidsorgaan die de burgers binden.

Met een wet in materiële zin worden alle bepalingen bedoeld die naar hun inhoud als een wet gezien kunnen worden, oftewel alle algemeen verbindende voorschriften. Hier kan gedacht worden aan gemeentelijke verordeningen.

Drie soorten wetten:

  • Wetten in formele- en materiële zin
  • Wetten in formele zin maar niet in materiële zin
  • Wetten in materiële zin maar niet in formele zin

Bijna elke wet in formele zin is ook een wet in materiële zin, maar niet elke wet in materiële zin is een wet in formele zin.

De rechter mag een wet in formele zin niet aan de grondwet toetsen.

Verschil:

http://www.bezwaar-en-beroep.nl/wetgeving/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_in_formele_zin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *