Vernietigbaarheid – art. 3:53 lid 1 BW

Artikel 53 (Burgerlijk Wetboek Boek 3)

1 De vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht.

2 Indien de reeds ingetreden gevolgen van een rechtshandeling bezwaarlijk ongedaan gemaakt kunnen worden, kan de rechter desgevraagd aan een vernietiging geheel of ten dele haar werking ontzeggen. Hij kan aan een partij die daardoor onbillijk wordt bevoordeeld, de verplichting opleggen tot een uitkering in geld aan de partij die benadeeld wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *