Roerende zaken en onroerende zaken

  • Welke goederen zijn onroerend? (Art. 3:3 lid 1 BW)
  • Welke goederen zijn roerend? (Art. 3:3 lid 2 BW)

Artikel 3 (Burgerlijk Wetboek Boek 3)

1 Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.

2 Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.

(Door de formulering van lid 2 is het systeem altijd sluitend: zaken zijn óf onroerend óf roerend. )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *