Formeel recht en materieel recht

Materieel recht

Materieel recht verwijst naar de rechtsregels die voorschrijven hoe de mensen zich in het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar behoren te gedragen. Het zijn regels waarmee iedereen in het dagelijkse leven mee te maken heeft. Het zijn regels die rechten verlenen en verplichtingen opleggen tussen:

  • burgers onderling
  • overheden onderling
  • burgers en overheid

Voorbeeld: Het Wetboek van Strafrecht bevat diverse strafbepalingen en behoort daarmee tot het materiële recht.

Formeel recht

Het formele recht (ofwel procesrecht) geeft de regels over de wijze waarop een bepaald proces gevolgd moet worden. Pas wanneer er conlicten ontstaan krijg je te maken met formeel recht (procesrecht). Het formele recht verwijst naar rechtsregels die de handhaving van het materiële recht door rechtspraak, toezicht enzovoort bestrijken. Formeel recht betreft de wijze waarop materieel recht wordt gehandhaafd.

Voorbeeld: Het Wetboek van Strafvordering bevat daarentegen regelingen omtrent het procesverloop in een strafrechtelijke procedure en behoort daarmee tot het formele recht. Het Wetboek van Strafvordering neemt ook een centrale plaats in in het formele strafrecht.

Materieel en Formeel recht in Nederland: https://zakelijk.infonu.nl/juridisch/61939-materieel-en-formeel-recht-in-nederland.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *