Dit heet attributie

Attributie is de rechtstreekse toekenning van een bevoegdheid tot rechtspraak of bestuur aan Nederlandse overheidsorganen. Door attributie wordt een tot dan toe nog niet bestaande bevoegdheid geschapen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Attributie_(staatsrecht)

De bevoegdheid om wetten in materiële zin vast te stellen kan rechtstreeks in de Grondwet of een wet in formele zin zijn toegekend aan een bepaald orgaan.

Bron: https://www.parlement.com/id/vh8lnhronvvv/wetgeving

Van attributie is sprake indien een nog niet bestaande bevoegdheid wordt gecreëerd en toebedeeld aan een staatsorgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *