Categoriearchief: Taal en Communicatie

Leidraad voor juridische auteurs

Leidraad voor juridische auteurs: voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties

  • Leidraad voor juridische auteurs 2016 (Wolters Kluwer):

https://www.wolterskluwer.nl/documents/204355/736120/Leidraad+voor+juridische+auteurs+2016/70cf5e8a-38c7-4156-a9eb-36a261c0e24c

  • Voor een handzaam overzicht van de belangrijkste regels kunt u kijken in de samenvatting van deze leidraad:

https://www.wolterskluwer.nl/documents/204355/736120/Samenvatting+Leidraad+voor+juridische+auteurs+2016/eb65f56d-0f91-4d0f-85e8-191581a2820b

Afkortingen in het Nederlands

e.d.

afkorting van: en dergelijke(n)

m.i.v.

afkorting van: met ingang van

mr.

afkorting van: meester in de rechten

N.B.

afkorting van: nota bene (let wel)

nr.

afkorting van: nummer

o.i.d.

afkorting van: of iets dergelijks

o.v.v.

afkorting van: onder vermelding van

plm.

afkorting van: plusminus. (vooral geschreven taal, Gevolgd door een getal)

r.o

rechtsoverweging

RO

Rechtspraak Ondernemingsrecht

Ruimtelijke ordening

De betekenis van het begrip “pacta sunt servanda”

Pacta sunt servanda is een Latijnse uitdrukking voor “afspraken moeten worden nagekomen”.

Beginselen en uitgangspunten verbintenissenrecht:

– Contractsvrijheid
Pacta sunt servanda
– Vormvrijheid
– Onderscheid dwingend en regelend recht
Redelijkheid en de billijkheid ( 6:2 BW en 6: 248 BW)
– Bijzonder gaat voor algemeen