Categoriearchief: Taal en Communicatie

Leidraad voor juridische auteurs

Leidraad voor juridische auteurs: voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties

  • Leidraad voor juridische auteurs 2016 (Wolters Kluwer):

https://www.wolterskluwer.nl/documents/204355/736120/Leidraad+voor+juridische+auteurs+2016/70cf5e8a-38c7-4156-a9eb-36a261c0e24c

  • Voor een handzaam overzicht van de belangrijkste regels kunt u kijken in de samenvatting van deze leidraad:

https://www.wolterskluwer.nl/documents/204355/736120/Samenvatting+Leidraad+voor+juridische+auteurs+2016/eb65f56d-0f91-4d0f-85e8-191581a2820b

De betekenis van het begrip “pacta sunt servanda”

Pacta sunt servanda is een Latijnse uitdrukking voor “afspraken moeten worden nagekomen”.

Beginselen en uitgangspunten verbintenissenrecht:

– Contractsvrijheid
Pacta sunt servanda
– Vormvrijheid
– Onderscheid dwingend en regelend recht
Redelijkheid en de billijkheid ( 6:2 BW en 6: 248 BW)
– Bijzonder gaat voor algemeen