Auteursarchief: Begrijpen.Com

Laatste nieuws

Begrijpen.Com – Nieuws:
http://www.begrijpen.com/laatste-nieuws/

Volkskrant:
http://www.volkskrant.nl/

NOS:
http://nos.nl/

RTL Nieuws:
http://www.rtlnieuws.nl

Nieuws-Nu:
http://www.nu.nl

Google Nieuws:
http://news.google.nl

AD – Nieuws:
http://www.ad.nl

Nieuws-LINDA:
http://www.lindanieuws.nl/nieuws

Nieuws-politie.nl:
http://www.politie.nl/nieuws

AT5 Nieuws:
http://www.at5.nl

Nationale Krantentest:
http://www.krant.nl

NRC Nieuws:
http://www.nrc.nl

NOS Teletekst:
http://nos.nl/teletekst

TROUW:
https://www.trouw.nl

Het Bixby scherm (Samsung) verwijderen

Samsung doet er alles aan om zijn nieuwe virtuele assistent in het zonnetje te zetten. Het Bixby venster is automatisch actief op het startscherm van je Samsung-smartphone.

Wil je helemaal geen gebruik maken van Samsung’s virtuele assistent? Zo schakel je de Bixby-knop uit op je Samsung-smartphone:

1. Tik en houd je vinger ongeveer 4 seconden op een lege plek in het startscherm.
2. Veeg vervolgens naar rechts.
3. Tik op de schakelaar rechtsbovenin het scherm.
4. Tik vervolgens op de startknop.

Het Bixby scherm wordt nu niet meer weergegeven.

(Zie: https://www.samsung.com/nl/support/mobile-devices/hoe-schakel-ik-het-bixby-scherm-uit-op-het-startscherm-van-de-galaxy-s8/)

 

Oplichting check

Controleer verkopergegevens – politie.nl:

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/controleer-handelspartij.html

Internetoplichting – politie.nl:

https://www.politie.nl/themas/internetoplichting.html

Forumoverzicht – Opgelicht?! – AVROTROS:

https://opgelicht.avrotros.nl/forum/categories.php

Veilig handelen – Marktplaats:

https://help.marktplaats.nl/help/veilig_handelen_internetoplichting/tips_voor_veilig_handelen

De collectieve zorgverzekering via de gemeente: de gemeentepolis

Iedereen die woont of werkt in Nederland is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten.

Mensen met een laag inkomen of bijstandsuitkering kan het lastig zijn deze hogere premie voor de zorgverzekering maandelijks te betalen. Om die reden bieden veel gemeentes een collectieve zorgverzekering aan.

Als je een laag inkomen heeft (minder dan 130% van de bijstandsnorm), dan kun je misschien gebruik maken van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) die uw gemeente aanbiedt. Je kunt op de website https://www.gezondverzekerd.nl de gemeentelijke pakketten vergelijken met alle mogelijke zorgverzekeringen.

Op de website www.zorgkosten.nl vind je ook andere gemeentelijke regelingen waar je mogelijk recht op heeft.

Leidraad voor juridische auteurs

Leidraad voor juridische auteurs: voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties

  • Leidraad voor juridische auteurs 2016 (Wolters Kluwer):

https://www.wolterskluwer.nl/documents/204355/736120/Leidraad+voor+juridische+auteurs+2016/70cf5e8a-38c7-4156-a9eb-36a261c0e24c

  • Voor een handzaam overzicht van de belangrijkste regels kunt u kijken in de samenvatting van deze leidraad:

https://www.wolterskluwer.nl/documents/204355/736120/Samenvatting+Leidraad+voor+juridische+auteurs+2016/eb65f56d-0f91-4d0f-85e8-191581a2820b

Artikel 7:274 lid 1 BW

Artikel 7:274 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW)

1 De rechter kan de vordering slechts toewijzen

a. indien de huurder zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder betaamt;

b. indien de verhuurder zijn vordering grondt op een beding als omschreven in lid 2 en aan de eisen van dat lid is voldaan, tenzij de verhuurder geen belang meer heeft bij de ontruiming;

c. indien de verhuurder aannemelijk maakt dat hij het verhuurde zo dringend nodig heeft voor eigen gebruik, vervreemding van de gehuurde woonruimte niet daaronder begrepen, dat van hem, de belangen van beide partijen en van onderhuurders naar billijkheid in aanmerking genomen, niet kan worden gevergd dat de huurovereenkomst wordt verlengd, en tevens blijkt dat de huurder, met uitzondering van de huurder, bedoeld in lid 4, andere passende woonruimte kan verkrijgen;

d. indien de huurder niet toestemt in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met betrekking tot dezelfde woonruimte, voor zover, in het geval dat onderafdeling 2 op de opgezegde huurovereenkomst van toepassing is, dit aanbod niet een wijziging inhoudt van de huurprijs of van de servicekosten;

e. indien de verhuurder een krachtens een geldend bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming wil verwezenlijken;

f. indien de huurovereenkomst een onzelfstandige woning betreft, die deel uitmaakt van de woning waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft, en de verhuurder aannemelijk maakt dat zijn belangen bij beëindiging van de huur zwaarder wegen dan die van de huurder bij voortzetting daarvan.