Art. 127 GW – Artikel 127 Grondwet

Art 127 GW luidt als volgt:

Provinciale staten en de gemeenteraad stellen, behoudens bij de wet of door hen krachtens de wet te bepalen uitzonderingen, de provinciale onderscheidenlijk de gemeentelijke verordeningen vast.

Hier is sprake van: Attributie van wetgevende bevoegdheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *