Algemene maatregel van bestuur

De regering kan alleen en op eigen bevoegdheid de volgende wet maken: Een Algemene Maatregel van Bestuur.


Een algemene maatregel van bestuur (AMvB) is in het Nederlandse openbaar bestuur het uitvoeringsbesluit behorende bij een wet, wordt genomen door de Kroon (de regering) en heeft een algemene strekking. Een AMvB heeft een algemene werking. In tegenstelling tot een formele wet, kan een AMvB aan de rechter worden voorgelegd ter toetsing aan de Grondwet. Algemene maatregelen van bestuur worden gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_maatregel_van_bestuur_(Nederland)


Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt.

De meeste AMvB’s berusten op een formele wet. Wanneer dat niet het geval, spreekt men van een ‘zelfstandige’ AMvB.

De regering moet over een ontwerp-AMvB eerst advies van de Raad van State inwinnen.

Bron: https://www.eerstekamer.nl/begrip/algemene_maatregel_van_bestuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *