Maandelijks archief: januari 2019

BrowZine

Browzine is een app voor tablets en smartphones waarmee je een groot aantal digitale wetenschappelijke tijdschriften op je telefoon kunt gebruiken.

Altijd toegang tot de nieuwste nummers naar eigen voorkeur. Je krijgt een berichtje als er een nieuw nummer verschijnt.

Programma Schakelzone Recht

Schakelzone Recht is het studieprogramma Rechten voor ambitieuze hbo’ers die de verdieping van hun opleiding combineren met andere werkzaamheden.

Studenten met een diploma HBO Rechten, die de Schakelzone van de OU hebben afgerond, kunnen toelating aanvragen tot het masterprogramma.

(Universiteiten: Open Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht)

Voor meer informatie over het programma: https://www.schakelzone.nl

 

Art. 6:203 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 6

Artikel 203

1 Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen.

2 Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot teruggave van een gelijk bedrag.

3 Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft verricht, heeft eveneens jegens de ontvanger recht op ongedaanmaking daarvan.